Vid sanering är det viktigt med bra arbetsbelysning som används som platsbelysning, exempelvis Oledone 60W monterad på stativ.